تبلیغات
< Tafresh uni guys - درخت ماه تولد شما چیست؟
T.U.G
داغ کن - کلوب دات کام

درخت ماه تولد شما چیست؟

چهارشنبه 1 دی 1389 06:23 ب.ظ

نویسنده : عاطفه چوپانی


درخت نارون

24 تیر الی 3 مرداد

درخت سرو

4 مرداد الی 13 مرداد

درخت سپیدار

14 مرداد الی 22 مرداد

درخت سدر

23 مرداد الی 1 شهریور

درخت کاج

2 شهریور الی 11 شهریور

درخت بید مجنون

12 شهریور الی 21 شهریور

درخت لیمو ترش

22 شهریور الی 31 شهریور

درخت زیتون

1 مهر

درخت فندق

2 مهر الی 11 مهر

درخت سماق کوهی

12 مهر الی 21 مهر

درخت افرا

22 مهر الی 1 آبان

درخت گردو

2 آبان الی 20 آبان

درخت شاه بلوط

21 آبان الی 30 آبان

درخت زبان گنجشک

1 آذر الی 10 آذر

درخت آلش

11 آذر الی 20 آذر

درخت انجیر

21 آذر الی 30 آذر

درخت راش

1 دی

درخت سیب

2 دی الی 10 دی

درخت صنوبر

11 دی الی 21 دی

درخت نارون

22 دی الی 4 بهمن

درخت سرو

5 بهمن الی 14 بهمن

درخت سپیدار

15 بهمن الی 19 بهمن

درخت سدر

20 بهمن الی 29 بهمن

درخت کاج

30 بهمن الی 9 اسفند

درخت بید مجنون

10 اسفند الی 19 اسفند

درخت لیمو ترش

23 الی 29 اسفند

درخت بلوط

1 فروردین

درخت فندق

2 فروردین الی 11 فروردین

درخت سماق کوهی

12 فروردین الی 21 فروردین

درخت افرا

22 فروردین الی 31 فروردین

درخت گردو

1 اردیبهشت الی10اردیبهشت

درخت سپیدار

11 اردیبهشت الی 24 اردیبهشت

درخت شاه بلوط

25 اردیبهشت الی 3 خرداد

درخت زبان گنجشک

4 خرداد الی 13 خرداد

درخت آلش

14 خرداد الی 23 خرداد

درخت انجیر

24 خرداد الی 2 تیر

درخت توس

3 تیر

درخت سیب

4 تیر الی 13 تیر

درخت صنوبر

14 تیر الی 23 تیر

 

درخت توس (الهامپذیر)

 

با نشاط و خوش پوش مهربان و در عینحال متظاهر افراط در هیچ کاری را دوست ندارند. از ابتذال متنفرند و زندگی در طبیعتو آرامش را دوست دارند.... خیلی احساساتی نمیباشند. کمی بلند پرواز و پر از قوه تخیلمیباشند. و از وجودی آرام و راضی کننده سود میبرند.

 

درخت راش (خلاق(

دارای سلیقه خوب و دارای قدرتسازماندهی بسیار بالایی در زندگی و شغل خود میباشند. همیشه نگران وضعیت ظاهری خودمیباشند آنها رهبران خوبی هستند که غالباً ریسکهای غیر ضروری انجام نمیدهند . اینگروه به تناسب اندام خود از طریق رژیم, ورزش و غیره بسیار علاقهمندند.

 

درخت زبان گنجشک (بلندپرواز(

پر نشاط و سر زنده و به میزان بسیارزیاد جذاب میباشد این گروه از روی انگیزه آنی و بدون فکر قبلی عمل میکند , پافشاریدر هر کاری از خصوصیات آنهاست. از انتظار واهمه ای ندارد. جاه طلب و باهوش و پراستعداد و علاقه مند به بازی با سرنوشت میباشند اصولاً دارای تمایلات خود خواهانه ودر عین حال بسیار قابل اعتماد و درستکار میباشد آنها چون عاشقی محتاطند که بعضیاوقات مغزش بر قلب حکم رانی میکند.

 

درخت سیب (عاشق(

این افراد فریبنده, جذاب و سرارسر پراز انرژی مثبت میباشند.اهل خوش و بش حادثه جو حساس و همیشه عاشق اند. دوست دارندعاشق باشند و همیشه عاشقشان باشند. با وفا زوجی پر محبت- بسیار بخشنده و پر استعدادو اصولاً برای امروز زندگی میکنند - آنها فیلسوفانی با فکر آزاد میباشند که دارایقوه تخیل بسیار بالا هستند

 

درخت نارون)شریف(

دارای سرشتی مثبت بوده و با سلیقهلباس میپوشند علاقه ای به بخشیدن خطاهای دیگران ندارند . همواره بشاش و علاقه ای بهرهبری کردن دارند و دوست ندارند از کسی اطاعت کنند.شریکی صادق و مهربانند که دوستدارند برای دیگران تصمیم بگیرند - نجیب زاده - دست و دلباز و طبع خوبی برای شوخیدارند.

 

درخت شاه بلوط )صادق(

این گروه سیاستمدارانی مادرزادنددارای توان بالا در قضاوت بوده و علاقه مند به تاثیر گذاری بر روی دیگران میباشند . اغلب فکر میکنند که دیگران آنها را درک نمیکنند فقط یک بار عاشق میشوند و برای پیداکردن جفت خود دچار مشکلات زیادی میشوند.

 

 درخت سرو (باوفا)

قوی,عضلانی سازگار و قانع به آنچه کهزندگی به آنها میدهد . خوشبین و خوشنود بوده و بسیار علاقه مند به پول و دانشمیباشند و از تنهایی متنفرند.عاشقی احساساتی اند که هرگز نمیتوانند راضی گردند. بسیار مهربان بوده سرکش و بی دقتند و سریع خشمگین میشوند.

 

درخت سدر(صمیمی)

دارای زیبایی نادری میباشند ومیدانند چگونه با محیط سازگار شوند - به تجملات علاقه دارند و از سلامتی خوبیبرخوردارند. فردی خجالتی نمیباشند. غالباً دیگران را کمتر از خود میبینند و دارایاعتماد به نفس بسیار بالایی هستند. مصمم و علاقه مند به گروه افرادی زبردست و دارایخوش بینی سالم میباشند. همواره منتظر یک عشق واقعی اند و قادر به گرفتن تصمیم هایسریع هستند

 

درخت فندق (غیرعادی(

دلربا - بی صبر و خیلی فهیم میباشند. مبارزی فعال برای جنبشهای اجتماعی بوده محبوب و عاشقی دم دمی مزاج به حساب می آیند. این گروه شریکی بردبار و در قضاوت بسیار دقیق میباشند.

 

درخت گردو (پرشور(

سخت گیر عجیب و پر از تضاد بوده واغلب خودخواه میباشند. پرخاشجو دارای عکس العملهای غیر منتظره میباشند. افراد اینگروه نجیب و دارای افقی گسترده میباشند که فی البداهه عمل میکنند. بلند پروازی آنهانامحدود بوده و هرگز انعطاف پذیر نمیباشند. آنها شریکی دشوار و غیر عادی بوده کهاغلب دوستشان ندارند ولی همواره مورد تحسین قرار میگیرند. بسیار حسود و احساساتیبوده و هرگز اه مصالحه نمی باشند.

 

درخت سماق کوهی)احساساتی(

پر از بشاشیت و دارای موهبت خودخواهنبودن میباشند.. جنب و جوش ناآرامی و پیچیدگیها را دوست دارند.. هم وابسته و هممستقل اند. سلیقه خوبی داشته و هنرمندان احساساتی میباشند. آنها میتوانند شریک خوبیبرای زندگی باشند که متاسفانه قدرت بخشش آنها بسیار کم است.

 

درخت انجیر)حساس(

خیلی قوی و مستقل بوده و به تناقضاتو حرفهای نامربوط میدان نمیدهند - زندگی را دوست دارند و همینطور خانواده - بچه هاو حیواناتشان را - شوخ طبع بوده و تنبلی و بطالت علاقه ای ندارند این گروه دارایاستعداد و هوش بالفطره میباشند

درخت زیتون(خردمند)

عاشق خورشید و گرما میباشند. آنهاافرادی معقول و متعادل بوده که از پرخاش و خشونت خود دوری میکنند. بردبارند و بشاشو در صحنه های زندگی بسیار خونسرد رفتار میکنند.این گروه بسیار حساس بوده و فارغ ازحسادت میباشند. آنها عاشق خواندن و شرکت کردن در جمع مردم خبرهمیباشند.

درخت بلوط )شجاع)

طبعی قوی دارند دلیر و نیرومندمیباشند و در کارها بسیار سختگیر و مستقل عمل میکنند . حساس بوده و به تغییر علاقهای ندارند.. همیشه پایشان را روی زمین نگه می دارند و اهل عمل میباشند.

درخت آلش (خوشسلیقه)

دارای زیبایی آرامش بخش بوده وهمواره نگران وضع ظاهر خود می باشند. خوش سلیقه بوده و تا جایی که امکان دارد بهخود سخت نمیگیرند همواره یک زندگی منظم و معقول را هدایت می کنند. این گروه به ندرتبا احساسات خود خوشحال میشوند و همیشه به دنبال مهربانی و آگاهی در یک شریکاحساساتی میباشند. اغل به مردم بد گمان بودهو هیچ وقت به تصمیمات خود اعتمادندارند. افراد این دسته بسیار با وجدان می باشند.

 

درخت صنوبر )مرموز(  

دارای سلیقه ای غیر عادی و خوب بودهکه تا حدی دارای گرایشات خود خواهانه میباشند. این افراد با نزدیکان خود مدارانموده و تا اندازه ای فروتن میباشند. آنها خلاق کله شق بوده و دارای دوستان بسیارزیاد و بلند پروازی آنها بسیار زیاد میباشد این دسته از مردم بسیار قابل اعتمادمیباشند.

 

درخت افرا(مستقل(

یک فرد معمولی نمی باشند. آنها پر ازتخیل و ابتکارند ولی در عین حال خجالتی و محتاط و کم حرف میباشند. این گروه مغرور ودارای اعتماد به نفس بالایی می باشند آنها تشنه تجربیات جدید بوده که در بعضیاوقاتعصبی می شوند.افراد این دسته دارای پیچیدگی های فراوان بوده و از نعمت حافظهخوب برخوردار میباشند. آنها براحتی یاد میگیرند که زندگی عشق پیچیده دارد ولی میخواهند همواره تاثیر گذار با شند

 

درخت بید مجنون)مالیخولییایی(

زیبا و پر از مالیخولیا. جذاب وبسیاروابسته به حس تلقین می باشند. از هرچیز زیبا و پر سلیقه خوششان می آید عاشق سفربوده و میتوانند تحت تاثیر قرار گیرند. آنها دم دمی مزاج صادق- خیال باف و بیقرارند ولی در عین حال پرتوقع و دارای بصیرتی بالا می باشند . همواره رنج می کشندولی اغلب شریکی محکم پیدا می کنند

 

درخت لیمو ترش (دودل(

آنچه را زندگی برایش مقرر ساختهخونسردانه می پذیرد. از جنگیدن استرس و رنج کشیدن بیزار است و از تنبلی و بطالتخوشش نمی آید. این گروه اغلب ملایم و دل رحم بوده و برای دوستان خود بسیار وفادارمیباشند . با استعداد بوده ولی از پشتکار کمی برخوردار می باشند و برای همین کمتراستعداد خود را به شکوفایی می رسانند. اغلب در حال شکایت کردن بوده و از درجه حسادتبالایی برخوردارند

 

درخت سپیدار ) بلاتکلیف(

بسیار اهل تجمل به نظر میرسند. خیلیاعتماد به نفس ندارندولی وقتی لازم باشداز خود جرات نشان میدهند. آنها طالب محیطیگرم میباشند. در انتخاب خود بسیار وسواس دارند و اغلب تنهاست. این گروه دارای طبعیهنرمندانه میاشند و گرایشی به سمت فلسفه دارند. دارای سازماندهی خوبی است و در هرموقعیتی قابل اعتماد است و روابط را بسیار جدی میگیرد.

 

درخت کاج (منحصر بهفرد(

به شراکت های موافق عشق می ورزند. آنها میدانند که زندگی را چگونه راحت بگیرند. بسیار فعال و طبیعت گرا می باشند. اینگروه افرادی قابل اعتماد و اهل عملند که بسادگی عاشق میشوند ولی احساسات سریعاً اورا می سوزاند و تا رمانی که ایده آل خود را نیابد همه چیز برای او نا امید کنندهاست. در روابط عاشقانه باید مراقب قلب ساده و صمیمی آنها بود که شکسته نشوددیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: درخت ماه تولد شما چیست؟ ، طالع بینی ، فال ، فال با درخت ماه تولد ،
آخرین ویرایش: - -داغ کن - کلوب دات کام

Google Pagerank, SEO tools